Toldbodhus

Sømandshjem-Fonden har igennem årene flere gange været ved at købe en ejendom til sømandshjem og udstilling af samlingerne. Både Hotel Lillebælt (det daværende Hotel Assens) og Hotel Postgaarden har været genstand for foreningens interesse, men begge handler strandede af forskellige årsager.

Indsamlingen til Sømandshjem-Fonden var fortsat, og man var nu i den situation, at man havde en formue, men ikke rigtig noget at bruge den til. Sømandshjemmet var lukket, største delen af samlingerne fandtes i Willemoesgaarden og i det gamle sømandshjem, og hvad så? Men her kom tilfældet til hjælp. Ved toldvæsenets centralisering var toldkammerbygningen blevet ledig, og hvad var da mere nærliggende, end at erhverve den. Foreningens formand, købmand Frederik Plum, og næstformanden, skibsprovianteringshandler Carl Henriksen, drog da til København og forhandlede med Hilmar Baunsgaard, som de begge kendte fra hans tid i Plums købmandsgård. Baunsgaard modtog d’herrer vel og satte dem i forbindelse med de pågældende myndigheder, og det endte med, at Sømandshjem Fonden kunne overtage toldkammerbygningen pr. 1. april 1972 for 130.000kr kontant. Efter indvendig istandsættelse af den sydlige del af stueetagen og pakhuset blev der skabt nogle meget smukke søfartsudstillinger i disse lokaler medens resten af bygningen blev udlejet til kontorer

Ved indvielsen af udstillingerne den 15. september 1973 ud talte H. Erhardt Clausen bl.a.: Tilbage af Sømandshjem Fondens opgaver var således kun bevarelse af samlingerne af søfartsminder og da toldboden blev ledig ved toldstedets nedlæggelse, var der her kun et at gøre, nemlig at købe den, idet der her var mulighed for at skabe gode og betryggende opbevaringsforhold for minderne om en tid for Assens som søfartsby, en tid, der nu ligger bag os. Toldvæsen, havn og søfart hører sammen, og det er mig en stor glæde at vide, at denne smukke, gamle bygning nu er sikret mod uheldige ombygninger og må ske ødelæggelse, ved anvendelse til et eller andet formål, hvor til der krævedes større ændringer. Rammerne om søfartssamlingen, både her og i Willemoesgaarden, er de bedst tænkelige, og vi håber, at samlingerne også fremover, må stå som lysende minder om en svunden tid. Det har været et morsomt arbejde, at indrette lokalerne her, og jeg vil gerne takke håndværkerne for godt arbejde og forståelse for bygningens særlige karakter, ligesom jeg vil takke alle, der har været behjælpelige på den ene eller anden måde. En helt speciel tak vil jeg bede Jørgen Mangor modtage for et stort og godt arbejde. Uden hans hjælp havde det ikke været muligt, at nå det gode resultat, vi har nået.

Toldkammerbygningen, nu Toldbodhus, hvoraf forhuset er opført i 1834 og pakhuset i 1845, blev fredet i 1974. Siden overtagelsen har Sømandshjem-Fonden ladet bygningerne gennemgå en hårdt tiltrængt restaurering såvel ind- som udvendig. Udgifterne til disse arbejder excl. Fredningsstyrelsens til skud har andraget Ca. 270.000 kr.