Bestyrelse i Assens Sømandsforening

Formand
Niels Hald-Andersen
Stentevej 1, 5610 Assens 6471 5023        

 Næstformand
Ove Jensen
Dyrhaugegårde 17, 5610 Assens 6471 3935 

Kasserer
Ove Holbæk
Uglevænget 2, 5610 Assens 2732 8430

Øvrige medlemmer
Hans K. Christensen
Solvænget 8 B, 5610 Assens 6471 3240
 

Jens Erik Kildemand
Toftevej 4, 5610 Assens  6471 2804

Herudover er følgende medlemmer af bestyrelsen i Assens Sømandsforenings Sømandshjemfond

 Ove Hansen
Løimarksvej 10, 5610 Assens 6471 1490

Christian Jensen
Fuglebakken 43, 5610 Assens 6471 1115

 

Foreningens formål her i det 21. århundrede har naturligvis ændret sig fra det oprindelige, og er nu at bidrage til og øve indflydelse på forhold vedrørende sømandsstandens interesser, og på forhold af betydning for byens almene vel. Til fremme af god forståelse indenfor foreningens medlemmer også ved afholdelse af sammenkomster og lignende.

I 2001 tilskødede Assens Sømandsforenings Sømandshjem-Fond Toldboden med tilhørende samlinger til Museerne på Vestfyn. Fonden har påtaget sig at vedligeholde bygningen så længe den har økonomisk mulighed herfor.

Foreningen virker derfor også som støtteforening for museerne, til hvis samlinger og arrangementer vore medlemmer med ledsager har fri adgang. Til Ernsts samlinger betales dog halv entre.

Enhver der har tilknytning til eller interesse for søfarten kan optages som medlem
Vi håber, mange vil indmelde sig for at være med til at sikre den traditionsrige forenings fortsatte eksistens.

Interesserede kan henvende sig til et bestyrelsesmedlem.

Årlig kontingent er 150 kr.