Minde- og Billedsamlingen

Sømandsforeningens mangeårige formand, købmand Thorvald S. B. Plum, begyndte allerede omkring 1915 at indsamle billeder og maritime ting og sager. Ved Th. Plums utrættelige flid voksede samlingen støt, og ved hans død i 1941 talte billed- samlingen Ca. 1500 stk. Alle billederne var smukt indrammet og forsynet med udførlige tekster skrevet med Plums karakteristiske, smukke håndskrift. En stor del af samlingen må be tegnes som værende særdeles værdifuld, idet den belyser byens og egnens historie igennem de sidste 125 år. Hovedparten af samlingen var ophængt i førstesalslokalerne på Marcussens Hotel, medens en mindre del fandtes i sømandshjemmet. Ved etableringen af museet Willemoesgaardens Mindestuer i 1959 blev den del af samlingerne, der belyste byens historie, samlingerne vedrørende Peter Willemoes mm., udstillet der, hvor de stadig danner grundstammen i museets udstillinger af disse emner.

I 1961 skiftede Marcussens Hotel ejer, og den del af billedsamlingen m.m., som var anbragt der, måtte fjernes. Billederne blev taget ud af rammerne og anbragt i billedarkivet i Willemoesgaarden. Trist, vil nogen måske sige, men havde de fortsat få et lov til at hænge i hotellet uden beskyttelse mod lys, ville der nok ikke i dag have været meget tilbage at se på. Hvad der ikke ville være gået tabt ved lysets påvirkning, havde røg og vand ved en brand på hotellet for nogle år siden nok udslettet.

Efter Thorvald Plums død fortsattes arbejdet med indsamling af billeder mm. af apoteker Jens Strøyberg indtil museet etableredes. I forbindelse hermed overgik indsamlingen til det te. Den personal- og byhistoriske billedsamling indeholder nu Ca. 10.000 fotografier og 75.000 negativer.

Talrige er de gaver, der igennem årene er skænket til samlingen. Feks. skænkede skibstømrer Julius Rasmussen og skibs tømrer Poul Carstens Petersen, begge modelskibsbyggere, i begyndelsen af 1950’erne henholdsvis fire og tre smukke modeller af fartøjer, af typer, som har været hjemmehørende i Assens gennem tiderne.